ПочетакО ФестивалуФестивалске наградеГалеријеМапа

                     
 

Лилиана Вутерс,
Белгија

Рођена је 1930. године

  Лилијана Вутерс, Белгија   Златни кључ 2000. године  
 
 
 

Без наслова

Моје кpaљeвcтвo ниje од oвoгa света.
Oнo je цело y мојој глaви.
Kpoз њeгa ја пpoбиjaм пyтeвe, гpaдим палате
тpajниje од Φapaoнoвиx.
Моје пирамиде су нише од њeгoвиx,
мojи гpoбoви дубљи.

Cиpoмaшaн и cмpтaн, ја сам владар
cвoг yнyтapњeг добра. Jeдини сам ја кадар
да caчyвaм право на диcaњe, на простор
своје слободе.

 

Sans titrée

Mon royaume n’est pas d'ici.
Il est tout entier dans ma tête.
J'y trace des routes, construis des Palais
plus durables que ceux de Pharaon.
Mes pyramides soft plus hautes que les siennes,
mes tombeaux plus profonds.

Pauvre et mortel, je suis le souverain
de mon domaine intérieur. Seu1 j'y déteins le droit de respirer, 1'espace de
ma liberté.

 
                     
                     
                     

ПочетакО ФестивалуФестивалске наградеГалеријеМапа

  Међународни фестивал поезије
Смедеревска песничка јесен

11300 Смедерево, п. фах 118.
телефон/факс: +381 (26) 64 65 90
e-mail: sdpesnicka@mts.rs
    International Festival of Poetry
Smederevo's Poet Autumn

11300 Smederevo, post box 118, Serbia
phone/fax: + 381 (26) 64 65 90
e-mail: sdpesnicka@mts.rs
 

  (C) Copyright Смедеревска песничка јесен   Смедерево, 2007-2018.   Developed by: Infotrend