ПочетакО ФестивалуФестивалске наградеГалеријеМапа

                     
 

Љубица Рајкић
Румунија

       
 
 
 
Љубица Рајкић рођена је 19 јануара 1962. у месту Нова Молдава, на Дунаву.
Дипломирала је на Филолошком факултету, при Западном униварзитету из Темишвара, на одсеку за словенске језике и књижевност и румунски језик и књижевност (1984 године);
Магистрирала такође на Западном темишварском универзитету на одсеку за антропологију и лингвистику, из српско- румунске области (2003 године);
Докторирала на истом Западном универзитету из Темишвара, на тему ,,Васко Попа у румунској књижевности” (2008 године.)
Радила је током година као наставник, новинар, истраживач у области библиотекономије, представљала српску мањину из жупаније Караш- Северин у Румунском Парламенту;
Од 1996 године ради као виши саветник у Дирекцији за културу и вере жупаније Караш-Северин при Министарству културе Румуније, а задужена је за очување културног идентитета и традиција националних мањина из жупаније Караш-Северин;
Удата је и има три сина; живи у Румунији, Решици, главном граду жупаније Караш-Северин;

Објавила је књиге песама на српском:

Ветру на истину (1986.);Тишина пред српску реч (1991.);Богу иза леђа 1996.; Помиловање (1997.);Наука о илузијама (ŞTIINŢA DESPRE ILUZII), двојезично издање (српско-румунско1997.);Вољена у слободно време (2000.); На српском, на том непознатом језику (SÂRBEŞTE, ÎNTR-O LIMBĂ NECUNOSCUTĂ), збирка песама објављена на румунском језику у преводу ауторке, 2000.;
Јован Небески (2003.); Љубавнадлану.ком, поезија на српском језику, Сан, можда

На румунском језику:
VASKO POPA – O FRONTIERĂ POETICĂ, (ВАСКО ПОПА – ПОЕТСКА ГРАНИЦА), докторска дизертација на румунском језику, издавач Euro Press, Букурешт;
VASKO POPA – OPERE COMPLETE, (ВАСКО ПОПА – САБРАНА ДЕЛА) превод са српског на румунски, издавач Institutul Cultural Român, Букурешт;
SÂRBEŞTE ÎNTR-O LIMBĂ NECUNOSCUTĂ ( НА СРПСКОМ, НА ТОМ НЕПОЗНАТОМ ЈЕЗИКУ), поезија на румунском језику, друго издање, издавач Тимпул, Решица.
 

 

 

 
                     
                     
                     

ПочетакО ФестивалуФестивалске наградеГалеријеМапа

  Међународни фестивал поезије
Смедеревска песничка јесен

11300 Смедерево, п. фах 118.
телефон/факс: +381 (26) 64 65 90
e-mail: sdpesnicka@mts.rs
    International Festival of Poetry
Smederevo's Poet Autumn

11300 Smederevo, post box 118, Serbia
phone/fax: + 381 (26) 64 65 90
e-mail: sdpesnicka@mts.rs
 

  (C) Copyright Смедеревска песничка јесен   Смедерево, 2007-2018.   Developed by: Infotrend