ПочетакО ФестивалуФестивалске наградеГалеријеМапа

                     
 

Милан Руфус
Словачка

Рођен 1928. године у Чехословачкој.

  Милан Руфус, Словачка    Златни кључ 1990. године  
 
 
 

Скидање с крста

У крају, где само je ветар скидао ca кpcтa,
долазио je чoвeк ca клином на длaнy.
Њимe су га приковали за земљу миловану.
Taкo je живео, тaκo умирао.

И cвe je вeћ минуло.
И клин и κpcт. Земља, вeћ нељубљена,
не прима. Земља ничија. A нaвиκa
тера joш тeжaκ од њe длaн.

Kpcт сиротиња. Само се cпoмeнe на њera
песник. И нешто cлyти. Шапуће ce6и :
„И cκидajyhи га c кpcтa, убише га."

Али и он je мpтaв. He виче.
И 6ojи се — да не зна.
И бojи се — да зна.

 

Snímanie z kríža

V kraji, kde iba vietor snimal z kríža,
príchádzal človek s klincom na dlaní.
Nim pribili ho k zemi milovanej.
Tak і1, tak umíeral.

A všetko je už preč.
Klinec i križ. Zem, nie už milovand,
neprijima. Zem nikoho. A zvyk
poháňa ešte tiažkú od nej d1aň.

Kríž chudoba. Len spomenie sí naň
básnik. A niečo tuši. Šepká sí :
»I snimajúc ho z kríža, zabili ho.«

Ale i on je mí-tvy. Nekričí.
A boji sa, že nevie.
A boji sa, že vie. 

 
                     
                     
                     

ПочетакО ФестивалуФестивалске наградеГалеријеМапа

  Међународни фестивал поезије
Смедеревска песничка јесен

11300 Смедерево, п. фах 118.
телефон/факс: +381 (26) 64 65 90
e-mail: sdpesnicka@mts.rs
    International Festival of Poetry
Smederevo's Poet Autumn

11300 Smederevo, post box 118, Serbia
phone/fax: + 381 (26) 64 65 90
e-mail: sdpesnicka@mts.rs
 

  (C) Copyright Смедеревска песничка јесен   Смедерево, 2007-2018.   Developed by: Infotrend