ПочетакО ФестивалуФестивалске наградеГалеријеМапа

                     
 

Милосав Славко Пешић
Србија

       
 
 
 
Милосав Славко Пешић, песник, прозаист и преводилац. Објавио, поред других, песничке збирке Књига постања (1972), Хелена спава с мишицом под главом (1978), Мали знаци неверства (1980), Тамни вилајет (1983), Вечерња благост (1984), Мефистов вез (1986), Мирна кућа (1987), Смрт је ловац самотан (1980), избор У дом за старе стигао је комунизам (2004), двојезично Мастило је горко / Ink is Bitter (2007). Затим књигу кратких прича Човек против себе (1979), лирске записе С љубечитим штовањем (1986), песме за децу Мачје, мишје и друге (1987), есеје о глумишту Бенгалска ватра глуме (1977) и Глумци одлазе, сире (1988). Приредио песничке антологије Кад те заболи душа (1981) и Љувене (1984), изабрао, превео и белешкама опремио генерацијски круг савремених словеначких прозаиста Берба небеског винограда (1990). Сачинио избор, превео и коментарисао Моцартове епистоле женама Писма осамљеника. Ревија за мушкарце Playboy објавила је да је превод маестралан а Писма осамљеника књига месеца. Под насловом Књига промена издао је 2007. обимну романсирану илустровaну прошлост Смедерева.

Крајем осамдесетих и почетком деведесетих интензивно објављивао еротске приче у ревијама Еротика и Еротика приче (Загреб), Vroči kaj (Марибор), Sexpress и Пан еротика (Нови Сад), Еротски додир, Страст плус и Страст (Београд) и писао кратке секси приче за говорне аутомате.

Преводио поједине приче Вуди Алена, К. Бликсен, М. Етвуд, Џ. Д. Селинџера, С. Мома, есеје П. В. Тондела, Ж. Блоа, М. Спил, Д. Рупела, Т. Кермаунера, Г. Г. Маркеса, песме Г. Јануша, Т. М. Глушкове, У. Видмер, Б. Соинке, М. Видмар, М. Клеча, Т. Кунтнера, Е. Фрица, Б. Суше, М. Новак, И. Светине, М. Деклеве, Б. Јукича, А. Ихана, А. Градника, А. Дебељака, Ј. Детеле, А. Блатника, Т. Шаламуна, М. К. Вајднер, С. Макарович, Т. Павчека, Б. А. Новака, Ј. Мурна, Ц. Злобеца, Ј. Злобеца, Ш. Ремица, Ј. Удовчича, А. Брвара, М. Деклеве, А. Вангелова, С. Ђ. Димовског, Р. Јачева, Р. Лазарова, М. Матевског, Х. Петреског, А. Поповског, Р. Трифуновске, приче С. Боровник, Л. Б. Њатин, Б. Вајт, Л. Гачник, Б. Огоревца, М. Мацинија, Е. Торкара, В. Мондендорфера, Ф. Франчича, Ј. Потокара, Ј. Вирка, дневничке записе и песме С. Плат.

Превео књигу Светлане Макарович Одбројавања (Izštevanja), Ервина Фрица Пролазност (Minevanja), Алојза Ихана Сребрњак (Srebrnik), Алојза Градника Песме (Песми), Тона Кунтнера Моја кућа (Моја hiša), драму Емила Филипчича Заточеници слободе (Ujetniki svobode), с руског песничку збирку Татјане Михаиловне Глушкове Без растанка (Разлуки нъет) и немачког Маруше Кресе Вајднер Јуче, данас, сутра (Gestern, Heute, Morgen).

Више појединости на сајту www.pesic.name
 

 

 

 
                     
                     
                     

ПочетакО ФестивалуФестивалске наградеГалеријеМапа

  Међународни фестивал поезије
Смедеревска песничка јесен

11300 Смедерево, п. фах 118.
телефон/факс: +381 (26) 64 65 90
e-mail: sdpesnicka@mts.rs
    International Festival of Poetry
Smederevo's Poet Autumn

11300 Smederevo, post box 118, Serbia
phone/fax: + 381 (26) 64 65 90
e-mail: sdpesnicka@mts.rs
 

  (C) Copyright Смедеревска песничка јесен   Смедерево, 2007-2018.   Developed by: Infotrend