ПочетакО ФестивалуФестивалске наградеГалеријеМапа

                     
 

Октавијан Доклин
Румунија

       
 
 
 
Октавијан Доклин је рођен 17 фебруара 1950 године у месту Доклин, жупанија Караш-Северин. Завршио је Педагошки институт из Орадее и ради као стручни саветник у Центру за промовисање традиционалних културних вредности жупаније Караш-Северин; председник је Фондације Октавјан Доклин и главни уредник часописа Рефлекс- за уметност, културу и цивилизацију из Решице.

Члан је Удружења писаца Румуније од 1982 године.

Објавио је 31 књигу песама на румунском (и у преводима): Neliniştea purpurei (поеме 1979.); Fiinţa tainei (поеме 1981.); Muntele şi Iluzia (поеме1984.); Curat şi nebiruit (поеме 1986.); Cu gândul la metaforă (поеме 1989.); Metafore gândite-n stil pentru când voi fi copil (1991); Ceasul de apă (1991.); A te bucura în eroare (поеме 1992.); În apărarea poemului scurt (поеме 1993.); Climă temperat continentală. Poeme / temperate Continental Climate. Poems (1995.); Agresiunea literei pe hârtie (1996.); Esau (33 поеме (1997.); 47 Poeme despre Viaţă, Dragoste şi Moarte (1998.); 47 Poems about Life, Love and Death (1998.); Poeme duminicale (1998.); Între pereţi de plută sau Moartea după Doclin, (поеме 1999.); Dubla eroare (поеме 1999.); Metafore gândite-n stil pentru când voi fi copil (1999.); Poemele dinaintea tăcerii (1999.); Urma paşilor în vale (поеме 2001.); Nisip, ape de odihnă (поеме 2002.); Carte din iarna mea, (поеме 2003.); Pîrga (поеме 2004.), и друге...

Добитник је многих значајних књижевних награда, заступљен је у свим важнијим антологијама и изборима у Румунији, а о његовом књижевном опусу писали су готово сви угледни румунски савремени критичари.
 
 

 

 

 
                     
                     
                     

ПочетакО ФестивалуФестивалске наградеГалеријеМапа

  Међународни фестивал поезије
Смедеревска песничка јесен

11300 Смедерево, п. фах 118.
телефон/факс: +381 (26) 64 65 90
e-mail: sdpesnicka@mts.rs
    International Festival of Poetry
Smederevo's Poet Autumn

11300 Smederevo, post box 118, Serbia
phone/fax: + 381 (26) 64 65 90
e-mail: sdpesnicka@mts.rs
 

  (C) Copyright Смедеревска песничка јесен   Смедерево, 2007-2018.   Developed by: Infotrend