ПочетакО ФестивалуФестивалске наградеГалеријеМапа

                     
 

Петер Хандке,
Аустрија

Рођен је 1942. године

  Петер Хандке, Аустрија   Златни кључ 1998. године  
 
 
 

Улоге

Учитељ певања Мазети. Лили, Девојка,
Госпођин судски саветник лично.
Мајмун Мамок.
Носач фотеља Рот. Франц конобар.
Супруга инжењера са трећег спрата лево.
Лакрдијаш у циркусу.
Флора Баумшер.
Једна Милостива госпођа. Човек иза ограде.
Барон са црним флором.
Барух Јеврејин - трговац. Једна Дама из Берна.
Један путник.
Абнормалности и људи са Октоберфеста.
Две шваље.
Генији. Гости. Слуге у ливрејама. Сељаци.
Народ.

 

Rollen

Der Singmeister Mazetti. Lilly, ein Mädchen.
Er selbst, der Herr Amtsgerichtsrat.
Der Afie Mamok.
Der Sesselträger Rot. Franz, Kellner.
Die Gattin des Ingenieurs aus dem dritten Stock links. Lin Buf etier im Zirkus.
Flora Baumscheer. Eine Gnädίge Frau. Mann hinter der Hecke.
Der Baron mit dein Trauerflor.
Baruch, Handelsjude. Eine Dame aus Bern. Bin Streckengeher.
Abnormitäten und Oktoberfestleute.
Zwei Näherinnen.
Genien. Gäsle. Livreebediente. Bauern.
Volk.

 
                     
                     
                     

ПочетакО ФестивалуФестивалске наградеГалеријеМапа

  Међународни фестивал поезије
Смедеревска песничка јесен

11300 Смедерево, п. фах 118.
телефон/факс: +381 (26) 64 65 90
e-mail: sdpesnicka@mts.rs
    International Festival of Poetry
Smederevo's Poet Autumn

11300 Smederevo, post box 118, Serbia
phone/fax: + 381 (26) 64 65 90
e-mail: sdpesnicka@mts.rs
 

  (C) Copyright Смедеревска песничка јесен   Смедерево, 2007-2018.   Developed by: Infotrend