ПочетакО ФестивалуФестивалске наградеГалеријеМапа

                     
  Програм
Награде
Конкурси
Правилници
 

XLIII Међународни фестивал поезије
Смедеревска песничка јесен

15-19. октобар 2012. године

 
 

 
  ПРОГРАМ   Преузмите Програм XLIII Међународног фестивала Смедеревска песничка јесен  
 

 
  НАГРАДЕ  

Песничка награда Златна струна
 

 
      На седници Жирија за доделу Награде "Златна струна" од 24. септембра 2012. године, жири у саставу:
  1. Даница Андрејевић
  2. Душан Стојковић
  3. Љубица Златовић

донео је одлуку да у најужи избор за Награду "Златна струна" 43. Међународног фестивала "Смедеревска песничка јесен" уђе следећих пет песама:

  1. Легенда о мајци, аутора Јасмине Малешевић
  2. Простор, аутора Христа Петреског
  3. Армагедон, аутора Андреје Јелића Марикова
  4. Лекција о лопти, аутора Љубинка Дугалића и
  5. Кад дечак пева, аутора Снежане Николић.

У Београду, 24. септембра 2012. године

 
     
 
     

Награда Златко Красни
 

 
      Жири за доделу Награде Златко Красни за превођење савремене поезије, у саставу: Радивоје Константиновић, председник, Вера Хорават, Лазар Мацура, Драган Мраовић и Јан Красни донео је одлуку да се Награда додели преводиоцу Душку Паунковићу за превод са руског језика књиге Јутарњи анђео песника Дмитрија Александровича Мизгулина у издању идавачке куће Русика из Београда 2011. године.  
     
 
     

Награда Змај Огњени Вук

Награду Змај Огњени Вук добио је Ђорђо Сладоје.

 
     
 
     

Награда Златни кључ
 

 
      Одбор за доделу награде "Златни кључ Смедерева", на седници одржаној 16. августа 2012. године донео је одлуку да се "Златни кључ Смедерева" додели Љубомиру Симовићу, песнику, драмском писцу, романсијеру и редовном члану Српске академије наука и уметности.  
     
 
     

Награда Златни кључић
 

 
      Одбор за доделу песничке награде Златни кључић у оквиру Међународног фестивала поезије Смедеревска песничка јесен, на седници одржаној 15. августа 2012. године, једногласно је донео одлуку да се песничка неграда за стваралаштво за децу, за 2012. годину, додели песнику из Београда Драгомиру Ћулафићу.

Одбор за доделу награде
ЗЛАТНИ КЉУЧИЋ:
Мошо Одаловић
Лаза Лазић
Мирјана Стефановић

 
 

 
  КОНКУРСИ  

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР 43. МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА ПОЕЗИЈЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПЕСНИЧКА ЈЕСЕН

расписује
КОНКУРС
за песничку награду Златна струна

Аутори на конкурс могу да пошаљу највише две своје необјављене песме написане на српском или неком страном језику са обавезним преводом на српски.
Песме потписане шифром и откуцане у четири примерка (разрешење шифре запечаћено у посебној коверти доставити уз песме ) послати на адресу:

МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ПОЕЗИЈЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПЕСНИЧКА ЈЕСЕН
(ЗА КОНКУРС)
ПП 118, 11300 СМЕДЕРЕВО

Песме треба да стигну најкасније до 15. септембра 2012. године.
Аутори пет најуспелијих песама, по oдлуци стручног жирија, биће позвани да учествују на Фестивалу 17. и 18. октобра 2012. Песме ће да буду објављене у посебној публикацији. Добитник награде биће познат на завршној вечери фестивала и њему ће припасти статуета Златна струна (рад академског вајара Селимира Јовановића) и новчани износ.


МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ПОЕЗИЈЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПЕСНИЧКА ЈЕСЕН

расписује
КОНКУРС
за доделу награде Златко Красни

Право предлагања преведених песничких књига, објављених од јула 2011. до јула 2012. године, са српског и на српски језик живих аутора имају издавачи, преводиоци, удружења писаца, удружења преводилаца и појединци из Србије и из свих земаља света.
Предлагач треба предложену књигу да достави (у три примерка превода и оригинал у једном примерку) на адресу:
Међународни фестивал поезије Смедеревска песничка јесен (за Награду Златко Красни), ПП 118, 11300 Смедерево до 15. септембра 2012. године.

Име добитника ће бити саопштено почетком октобра, а Награда (која се састоји од Повеље и новчаног износа) уручена 18. октобра 2012. године на завршној вечери Фестивала.


МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ПОЕЗИЈЕ СМЕДЕРЕВСКА ПЕСНИЧКА ЈЕCEН И НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СМЕДЕРЕВО

расписују
КОНКУРС
за доделу награде Змај Огњени Вук

Право учешћа на конкурсу имају песници из Србије и српског расејања који су објавили књигу песама на српском језику у периоду од јула 2011. до јула 2012. године. У разматрање ће се узети прва издања књига први пут објављених песама, а неће се разматрати књиге сабраних, изабраних песама или књиге са песмама раније објављеним са другим насловом.

Књигу песама у 4 примерка потребно је послати на адресу:

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СМЕДЕРЕВО
(за конкурс)
Карађорђева 5
11 300 Смедерево

Конкурс је отворен до 15. септембра 2012. године.
Све информације могу да се добију на телефоне Библиотеке 026 222 270 и 026 223 740
или на сајтовима www.biblioteka-smederevo.org.rs и www.smederevskapesnickajesen.org.rs 

Награда се састоји од Плакете Змај Огњени Вук и биће уручена на 43. Међународном фестивалу поезије Смедеревска песничка јесен 15. октобра 2012. године.

У Смедереву, 1. августa 2012. године

 
 

 
 

ПРАВИЛНИЦИ

 

ПРАВИЛНИК
О додељивању награде ЗЛАТКО КРАСНИ
за најбољи превод савремене поезије

Члан 1.
Награда Златко Красни (у даљем тексту Награда) чији су утемељивачи Међународни фестивал поезије Смедеревска песничка јесен и породица Красни додељује се за најбоље преведено дело савремене поезије са српског језика на стране језике и са страних језика на српски језик. Награда се додељује једном годишње у оквиру Међународног фестивала поезије Смедеревска песничка јесен.

Члан 2.
Циљеви додељивања Награде су:

• Сећање на значајно књижевно и преводилачко дело једног од најактивнијих и најплоднијих српских аутора, преводилаца и дугогодишњег сарадника Смедеревске песничке јесени Златка Красног
• Поспешивање превођења поезије
• Указивање на највредније међу многим преводима
• Допринос афирмацији српске поезије у свету и светске код нас.

Члан 3.
За Награду могу бити предложена објављена преведена дела са српског и на српски језик песника живих у моменту кандидовања превода за Награду.

• Која су објављена у периоду од јула предходне до јула године у којој се додељује Награда
• Која су преведена искључиво са изворника
• У чијем се импресуму не наводи име евентуалног језичког или стручног редактора

Члан 4.
Право предлагања преведених дела имају издавачи, удружења писаца, удружења преводилаца, и појединци из Србије и свих земаља света. Право предлагања имају и чланови жирија. Предлог уз достављено дело у 5 примерака и изворник у једном примерку мора да буде и образложен у писаној форми. Рок за достављање предлога је 10. септембар године у којој се Награда додељује.

Члан 5.
О приспећу књига на конкурс води се посебна евиденција у скраћеном деловодном протоколу и формира посебна документација, сачињава листа која се са примерцима књига доставља уз посебан образац који потписује сваки члан жирија.

Члан 6.
Жири за додељивање Награде именује Организациони одбор Међународног фестивала поезије Смедеревска песничка јесен.
Жири броји 5 чланова, неоспорних познавалаца најважнијих светских језика (енглеског, француског, немачког, руског, шпанског и италијанског језика.)
Стални члан жирија је професор Јан Красни, син Златка Красног који је такође преводилац.
У жири могу да буду бирани и други истакнути књижевници, књижевни теоретичари, књижевни критичари...
Жири има право да за дела преведена са мање познатих језика кооптира уз сагласност директора Фестивала и консултанте ради бољег увида у квалитет тих превода.
Мандат чланова жирија траје 4 године. Уколико члан жирија престане да обавља функцију пре истека мандата Организациони Одбор Фестивала ће именовати новог члана жирија до истека мандата жирија.
У жири не могу бити бирани стручњаци који су већ, истовремено, чланови других жирија за превођење. Чланови жирија могу бити поново бирани.

Члан 7.
Жири на својој првој седници бира председника који сазива седнице и руководи радом, о чему се води записник. У случају да председник жирија не сазове седницу до 25. септембра године у којој се додељује Награда, то ће учинити директор Фестивала.
Организациони Одбор Фестивала обезбеђује жирију техничку помоћ у току његовог рада.
Седницама жирија присуствују директор или секретар Фестивала.
Жири разматра сва правовремено достављена дела као и благовремено приспеле писане предлоге преведених дела (за предлоге упућене поштом важи датум са поштанског жига).
Чланови жирија имају право да у току трајања поступка предлагања, оцењивања и избора предложе наслове које нису кандидовали издавачи, удружења или појединци, уколико сматрају да та дела заслужују разматрање.
Жири мора да располаже изворником сваког дела које уврсти у ужи избор. Примерак изворника жирију доставља предлагач.
Поред оцењивања комуникативности и успешности свођења разлика између два језика, жири узима у обзир и ваљаност превода у смислу тумачења других култура, вредност самог изворника, његов значај у култури којој припада и допринос светској и српској култури.

Члан 8.
Жири може да ради и одлучује уколико је присутна већина чланова.
Одлука о награђеном делу, односно аутору превода, сматра се пуноважном уколико је донесена већином гласова присутних чланова.
Одлука жирија је коначна.
Обавеза је жирија да одлуку пропрати писаним образложењем.
Одлука мора да се донесе до 1. октобра године у којој се додељује Награда.
Завршној седници жирија обавезно присуствује директор Фестивала.
О одлуци жирија се обавештавају: добитник, издавач, предлагач и јавност.

Члан 9.
Награда која се састоји од Повеље и новчаног износа који одређује Организациони Одбор Фестивала се уручује у оквиру Програма Међународног фестивала поезије Смедеревска песничка јесен.
Образложење Одлуке о додели Награде чита председник жирија а Награду уручују председник Организационог одбора Фестивала и чланови породице Златка Красног.

Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу датумом усвајања на седници Организационог одбора Међународног фестивала поезије Смедеревска песничка јесен.

У Смедереву, 1. августа 2012. године
ДИРЕКТОР ФЕСТИВАЛА
Горан Ђорђевић


Организациони Одбор Међународног фестивала поезије Смедеревска песничка јесен
и Управни одбор Народне библиотеке Смедерево донели су
ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ ЗМАЈ ОГЊЕНИ ВУК

Члан 1.
Награду „Змај Огњени Вук“ за најбољу песничку књигу године објављену на српском језику (у даљем тексту: Награда) додељују Међународни фестивал поезије Смедеревска песничка јесен и Народна библиотека Смедерево.

Члан 2.
За награду се расписује конкурс најкасније до 1. августа године у којој се награда додељује.

Члан 3.
О приспећу књига на конкурс води се посебна евиденција у скраћеном деловодном протоколу и формира посебна документација, сачињава листа која се са примерцима књига доставља уз посебан образац који потписује сваки члан жирија.

Члан 4.
Награда се додељује песнику за најбољу песничку књигу објављену на српском језику у Србији и српском расејању од јуна предходне до јуна године у којој се награда додељује. Награда се додељује искључиво за прво издање књиге песама. Не разматрају се књиге сабраних, изабраних песама или књиге са новим насловом у којима се налазе већ објављене песме у предходним књигама.

Члан 5.
Жири за доделу награде састоји се од председника и 2 члана.
Председника и чланове жирија именују Организациони Одбор Међународног фестивала Смедеревска песничка јесен и Управни одбор Народне библиотеке Смедерево.
Мандат жирија траје највише 4 године, а члан жирија који из одређених разлога не може да учествује у раду биће замењен новим чланом.

Члан 6.
Жиријем председава председник жирија, а у случају његове спречености један од чланова жирија. Свим седницама жирија присуствује и секретар фестивала. Завршна седница жирија се обавезно одржава у Смедереву и њој присуствују и директори Фестивала и Народне библиотеке.

Члан 7.
Одлуку о добитнику награде трочлани жири доноси већином гласова. Одлука жирија је коначна. Обавеза жирија је да одлуку пропрати писаним образложењем коју потписују сви чланови жирија. Одлука мора да се донесе до 1. октобра године у којој се додељује Награда. О Награди се после завршене седнице жирија обавештава усмено и у писаној форми добитник Награде.

Члан 8.
Награда се истом песнику може доделити само једном.

Члан 9.
Награда се састоји од плакете Змај Огњени Вук и новчаног износа. Висину новчаног износа утврђују Организациони одбор Међународног фестивала поезије Смедеревска песничка јесен и Управни одбор Народне библиотеке Смедерево.

Члан 10.
Награда се уручује песнику на Међународном фестивалу поезије Смедеревска песничка јесен.

Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања на седницама Организационог одбора Међународног фестивала поезије Смедеревска песничка јесен и Управног одбора Народне библиотеке Смедерево.

У Смедереву, 1. август 2012. године

ДИРЕКТОР ФЕСТИВАЛА
Горан Ђорђевић

ДИРЕКТОР
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
Драган Мрдаковић
 

 
 

 
                     
                     
                     

ПочетакО ФестивалуФестивалске наградеГалеријеМапа

  Међународни фестивал поезије
Смедеревска песничка јесен

11300 Смедерево, п. фах 118.
телефон/факс: +381 (26) 64 65 90
e-mail: sdpesnicka@mts.rs
    International Festival of Poetry
Smederevo's Poet Autumn

11300 Smederevo, post box 118, Serbia
phone/fax: + 381 (26) 64 65 90
e-mail: sdpesnicka@mts.rs
 

  (C) Copyright Смедеревска песничка јесен   Смедерево, 2007-2018.   Developed by: Infotrend