ПочетакО ФестивалуФестивалске наградеГалеријеМапа

                     
 

Срба Игњатовић
Србија

       
 
 
 
Срба Игњатовић је рођен 1946. у Књажевцу (Србија). Дипломирао је и магистрирао на Филолошком факултету у Београду.

Уређивао је Омладинске новине, Књижевну реч, едицију првих књига Пегаз, часопис Relations, часопис Савременик и Плус библиотеку Савременика. Главни је и одговорни уредник издавачке куће Апостроф (Београд).

Објавио је десет књига поезије: Који немају душе (1971.); Десети круг (1975.); Слагачница (1981.); Рептил/полиптих (1983.); Зограф оштра срца (1989.); Рашљар (1989.); Гачући у нови век (1993.); Варвари на Понту (2000.); Судбеник (2001.); Слепи путник (2007.)
Избори Игњатовићеве поезије појавили су се на македонском, италијанском, бугарском, чешком и румунском језику. Књига Гачући у нови век објављена је интегрално у Букурешту на румунском и српском језику.

Аутор је следећих књигa прозе: Црв у глави, кратке приче (1988.); Како ми је жаба улетела у уста или о самосазнавању, роман-оглед, (1988.); Кад смо сви били Тито и друге приче, (1994. три издања). Ова књига се појавила у Букурешту 1997 и у Софији 2007.
Његова драма Излазе на даске три краља од Данске увршћена је у Антологију Савремене српске драме.

Срба Игњатовић је добитник низа књижевних награда и признања.
Заступљен је у низу домаћих и страних антологија поезије. Срба Игњатовић је такође објавио шеснаест књига критике, есеја и студија.
 

 

 

 
                     
                     
                     

ПочетакО ФестивалуФестивалске наградеГалеријеМапа

  Међународни фестивал поезије
Смедеревска песничка јесен

11300 Смедерево, п. фах 118.
телефон/факс: +381 (26) 64 65 90
e-mail: sdpesnicka@mts.rs
    International Festival of Poetry
Smederevo's Poet Autumn

11300 Smederevo, post box 118, Serbia
phone/fax: + 381 (26) 64 65 90
e-mail: sdpesnicka@mts.rs
 

  (C) Copyright Смедеревска песничка јесен   Смедерево, 2007-2018.   Developed by: Infotrend