ПочетакО ФестивалуФестивалске наградеГалеријеМапа

                     
 

Стојан Богдановић
Србија

       
 
 
 
Стојан Богдановић рођен је 1944. године у Великом Боњинцу. Основну школу и гимназију завршио је у Књажевцу, студирао је у Београду, Паризу и Новом Саду. Доктор је математичких наука, ради као редовни професор на економском факултету у Нишу. Оснивач је српске школе за теорију полугрупа и суоснивач нишке школе за теорију аутомата. Објавио је преко сто осамдесет научних радова у најбољим светским часописима, дописни је члан украјинске Академије технолошких наука и редовни члан српске Академије образовања. Почасни је грађанин Књажевца. Поред сјајне каријере математичара бави се поезијом.

Објављивао је поезију у часописима Поља, Књижевна реч, Релатионс, Развитак лумина, Свеске, Слово и др. Заступљен је у више антологија и зборника новије српске лирике. Песме су му превођене на енглески, француски, румунски и италијански језик. Објавио је пет књига поезије.
 

 

 

 
                     
                     
                     

ПочетакО ФестивалуФестивалске наградеГалеријеМапа

  Међународни фестивал поезије
Смедеревска песничка јесен

11300 Смедерево, п. фах 118.
телефон/факс: +381 (26) 64 65 90
e-mail: sdpesnicka@mts.rs
    International Festival of Poetry
Smederevo's Poet Autumn

11300 Smederevo, post box 118, Serbia
phone/fax: + 381 (26) 64 65 90
e-mail: sdpesnicka@mts.rs
 

  (C) Copyright Смедеревска песничка јесен   Смедерево, 2007-2018.   Developed by: Infotrend